גמ"ח הלוואות

או חייגו עכשיו: 073-7834956

אלי פייבלזון
אלי פייבלזון

בצעו בדיקת זכאות לגמ"ח הלוואות עכשיו:

גמ"ח הלוואות, כפי שמעיד שמו (גמילות חסדים), הוא מוסד פיננסי חוץ-בנקאי המעניק הלוואות ללא כל תמורה מצד הלווה, לרבות תשלומי ריבית ועמלות נלוות שונות. הסממן הבולט של גמ"ח הלוואות הוא בכך שמנהליו הם אנשים המאמינים בערכי העזרה לזולת והם אינם מנסים להרוויח מהזקוקים להלוואה – לרוב אוכלוסייה שאינה מסוגלת לעמוד בתשלומי ריבית – כל רווח פיזי.

מוסד הגמ"חים היה קיים מאז ומעולם בהיסטוריה היהודית, והוא ממשיך לפעול גם ב-2024 לצד המערכת הפיננסית בישראל ובחו"ל. הגמ"חים ביסודם כפופים לפיקוח רשות שוק ההון, אך בפועל זה לא ממש קורה מכמה סיבות ברורות, בראשן חוסר השקיפות במתן הלוואות והעובדה כי הם ארגונים פנים-קהילתיים, ומרביתם מתנהלים בהיקף פעילות מצומצם המיועד לפלח קהל שכונתי או מגזרי. ישנם גמ"חים שפועלים בקנה מידה ארצי.

רוב הגמ"חים בישראל יהיו מיועדים רק למגזר החרדי, מיעוטם למגזר הדתי, ואחדים גם למגזר הכללי.

נכון ל-2024 אין נתונים מדויקים על היקף ההון שגופים אלה מנהלים, אולם ההערכות הן כי הגמ"חים מגלגלים כמה מיליארדי שקלים בשנה באמצעות העמדת הלוואות ואשראי ללא ריבית.

גמח הלוואות

גמ"ח להלוואה – איך זה עובד?

רוב הגמ"חים ללא ריבית מתקיימים על מעין 'דמי חבר' חודשיים, באמצעותם הם יכולים לתרום לקהילה בהעמדת הלוואה לבר מצווה, חתונה או רכישת דירה. הכספים שהצטברו בקרן הגמ"ח נשמרים בדרך כלל בחשבונות בנק. כך, אגב, מתפקדים הבנקים בעל כורחם כרגולטורים של רשות שוק ההון, המוודאים כי פעילות הגוף תואמת את חוק הגמ"חים ומונעים כל חשד להלבנת הון.

הסבר קצר על חוק הגמ"חים. החוק (שאושר ב-2019 ונכנס לתוקפו רק ביולי 2023) קובע כי גמ"ח בעל היקף פעילות של עד מיליון שקלים יהיה פטור מרגולציה; גמ"חים המנהלים עד 8 מיליון ש"ח יהיו כפופים לרגולציה; וגמ"חים בעלי היקף של מעל 8 מיליון ש"ח יהיו כפופים לרגולציה הדוקה יותר. החוק גם קובע כי גמ"ח בעל היקף פעילות של יותר מ-3 מיליארד ש"ח ייחשב כבנק לכל דבר ויחולו עליו כל חוקי הבנקאות בישראל.

החוק גם קובע כי הבנקים המנהלים את חשבונות הגמ"חים יוודאו כי הגורמים המזרימים אליו כספים יהיו נעדרי רקורד פיננסי בעל אופי פלילי. בנוסף, במקרה שלווה או מלווה יהיו מעוניינים לתבוע מי מהצדדים הדבר ייעשה במסגרת דין תורה ולא בערכאה שיפוטית אזרחית.

מה זה גמ״ח? צפו בסרטון:


איך מקבלים הלוואה מגמ"ח?

הסיבה שגמ"ח הלוואות חרדי אינו דורש ריבית היא לא רק כי הלווים אינם מסוגלים לשאת בתשלומים אלה. למעשה, על פי דיני התורה חל איסור מוחלט להעניק הלוואה בריבית. במקום זאת, ניתן לדרוש ערבויות ובטחונות שונים להלוואות, וכך גם פועלים הגמ"חים. ערבויות אלה יכולות לכלול העמדת ערבים איכותיים בעלי חוסן פיננסי, הצגת תלושי משכורת ועוד.

חשוב לדעת כי במרבית המקרים סכומי הכסף שיאושרו על ידי גמ"ח הלוואות ייסתכמו בכמה עשרות אלפי שקלים.

מקור כוחם של הגמ"חים שאוב מתרבות האמון החזקה במגזר החרדי, והמחויבות שלו למוסר תשלומים גבוה. עם זאת, גם הגמ"חים, כמו כל גוף פיננסי אחר, לא עוסקים במתן תרומות לנזקקים והם צפויים לנקוט בסנקציות כנגד לווה שלא עומד בהחזרי ההלוואה. בין השאר, הן עלולות להעביר את הגבייה להוצאה לפועל, גובי חובות או לשלול ממנו את היכולת לקבל הלוואות בעתיד.

יתרונות גמ"ח הלוואות ללא ריבית

מעבר ליתרון הבולט של הלוואות ללא ריבית, הגמ"חים שונים מהבנקים במאפיינים נוספים:

  • הלוואה לכל מטרה: בגמ"חי הלוואות רבים מעמידים סכומים לכל מטרה שיגדיר הלווה, ללא הליך בירוקרטי וסבוך.
  • פריסת תשלומים גמישה: בשל הרצון המנחה להקל על ציבור הלווים ללא תמורה, גמ"ח הלוואות עשוי להציע מספר מסלולי החזר באופן שיהיה תואם ליכולת ההחזר של הלווה ויבטיח שהקרן תושב לגמ"ח בשלמותה.
  • הלוואה חוץ-בנקאית: הלוואה מגמ"ח מבטיחה שמירה על מסגרת האשראי הבנקאית, והיא אינה נוגעת אליה בשום צורה.
  • הלוואה מיידית: חיתום מהיר וקבלת הכסף תוך זמן קצר

איך מקבלים הלוואה מגמ"ח?

באתר גיידסטאר ניתן למצוא את רשימת הגמ"חים המלאה. ניתן לסנן לפי תחומי עניין, אופי ארגון, מקום פעילות ראשי, מחזור הון שנתי ועוד.

על מנת לקבל הלוואה מגמ"ח הלוואות חרדי, לדוגמה, נדרשת עמידה בתנאי הקבלה לארגון הכולל הליך סינון ראשוני. בין השאר, היא עשויה לכלול בקשת הצטרפות לקהילה, הפקדת דמי חבר בקרן החסד של הארגון. ייתכנו מקרים בהם הלווה יידרש להצהיר כי יעשה שימוש בכסף רק לצורך שלשמו הוא נזקק, ולא לכל מטרה אחרת.

אופן בקשת ההלוואה כרוך בשליחת מסמכים רלוונטיים הנוגעים לאפיון הלווה, ההלוואה ומידע נוסף. הגמ"ח יבדוק את הבקשה ויחליט אם לאשר או לדחות. אם יאשר, הוא יעדכן אתכם מהו הסכום שאושר ובאילו תנאים.

שאלות ותשובות נפוצות
גמ"חים להלוואות פועלים בשיטת הלוואות יהודית שמטרתה לסייע לאנשים נזקקים בקהילה. בישראל פועלים מאות גמ"חים כמלכ"רים או קרנות קהילתיות, רובם מיועדים למגזר החרדי-דתי ומיעוטם למגזר הכללי. הם מעניקים הלוואות ללא ריבית למתמודדים עם אתגרים פיננסיים, ומכסות צרכים שונים כגון הוצאות רפואיות, חתונות, חינוך ועוד. גמחים מסתמכים בדרך כלל על תרומות מהקהילה (מרביתם באמצעות גביית 'דמי חבר'), כדי לממן את פעילותם ואינם גובים ריבית על ההלוואות שהם מציעים.
הגשת בקשה להלוואה מגמ"ח היא בדרך כלל פשוטה וקלה, אם כי בחלק מהגמ"חים היא כוללת עמידה בתנאי קבלה לחברות בגמ"ח וכן הפקדת דמי חבר בקרן החסד של הארגון. אופן ההתקשרות יכול להיות באמצעות אתר האינטרנט, מספר הטלפון או ביקור פרונטלי הפיזי. לאחר מכן תידרשו למלא טופס בקשה המפרט את מצבם הכלכלי ואת מטרת ההלוואה. גמ"חים עשויים לעיתים לדרוש צורה כלשהי של בטחונות או ערבים בהתאם לסכום הנלווה. לאחר הטיפול והאישור של הבקשה, סכום ההלוואה מועבר ללווה ללא ריבית, לרוב עם תכנית פירעון המותאמת אישית לנסיבותיו של הלווה.
גמ"ח הלוואות מציע מספר יתרונות על פני הלוואות בנקאיות מסורתיות. ראשית, גמ"חים מספקים הלוואות ללא ריבית, מה שאומר שללווים אין עלויות נוספות על סכום הקרן שנלווה. בנוסף, לעתים קרובות יש לגמ"חים קריטריונים קלים יותר לזכאות וייתכן שהם מבינים יותר את הקשיים הכלכליים של הלווים.
גמחים בישראל פועלים במסגרת חוק הגמ"חים שנכנס לתוקפו ביולי 2023, אך במציאות הם אינם כפופים לרגולציה קפדנית של רשות שוק ההון והמפקח על הבנקים. במקום זאת, הם פועלים בפיקוח של מנהיגי קהילה המבטיחים שהכספים מנוהלים באחריות ומדיניות חלוקת ההלוואות הוגנת ותואמת את ההלכה היהודית. לפני הגשת בקשה להלוואה בגמ"ח חשוב לוודא את הלגיטימיות של המוסד ולהבטיח שיש למי לפנות במקרה שנעשה לכם עוול.

ליצירת קשר וקבלת הלוואה מלאו את הטופס:

אלי פייבלזון
אלי פייבלזון

דובר פוליטי ועיתונאי בעיתונים הגדולים בישראל עם ניסיון בתחום הפיננסים והאשראי

באותו נושא

תוכן עניינים

לבדיקת זכאות לקבלת גמ"ח הלוואות